Persil Persil-Premium

Работни дрехи

Как да третираме работните дрехи

Сортирайте прането внимателно според светли, ярки и тъмни цветове. Изберете перилен цикъл за горещо или цветно пране. Дозирайте препарата за премахване на петна както е необходимо. Изберете препарат за силно замърсено пране. Изберете цикъл на предпране за особено силно замърсено пране.

За максимално добри резултати при отстраняване на замърсяването, не пълнете пералнята до горе. Изберете възможно най-високата температура за текстил (виж символа върху етикета). Неделикатните бели или цветоустойчиви материи също могат да се накиснат в разтвор на препарата една нощ преди машинното изпиране.

Опции за перилни препарати:

  • Persil Universal Прах
  • Persil Universal Tabs
  • Persil Color Прах

Температура на изпиране:
от 40º C до 95º C,

Важно: Обърнете внимание на инструкциите за грижи за дрехите.

Препоръчвани продукти