Persil

Печат

Доставчик на услуги:

Хенкел България ЕООД

Адрес на управление:

Жк. Младост 4, Бизнес Парк София
Сгр. 2, ет. 4,
София 1766
Тел. 00359 2 806 39 00
Факс 00359 2 806 39 01

Търговски регистър:

ЕИК: 203767229

ДДС №:

ДДС No. BG 203767229

Електронна поща: