Качество, устойчиво развитие и отговорност

За Хенкел качество и отговорност са неразривно свързани. Клиентите ни могат да разчитат, че нашите продукти осигуряват първокласни резултати. Продуктите на Хенкел са тествани за безопасност и са произведени с грижа към околната среда. Нашите служители са висококвалифицирани, работят в добри условия на труд, а водата и енергията, необходими за производството на продуктите ни, се използват максимално ефективно. Хенкел като компания, както и всички наши служители по света, следват изискванията за устойчиво развитие, работят в съответствие с тези изисквания и поемат своята отговорност. Устойчивото развитие е и ще остане това, зад което ние заставаме - днес и за в бъдеще.