Persil Persil-Premium Persil

Бъдещето е в течните препарати

Persil трансформира пазара на течните перилни препарати

Важни моменти в устойчивото развитие на пазара на течни перилни препарати

Прането с една от последните иновации на Persil в областта на течните препарати е не само ненадминато преживяване по отношение на превъзходната чистота и свежест, но и важен принос за по-устойчиво потребление. Неразделна част от глобалната пазарна стратегия на Persil е трансформирането на пазара на перилни препарати към сегмента на иновативните течни препарати. „Към 2020 г. сегментите на иновативните течни продукти, в т.ч. течни перилни препарати, предварително дозирани капсули и идеални течни дози ще имат дял от 55 % от общите глобални пазари на перилни препарати", казва Георг Барата-Драгоно, старши вицепрезидент в компанията Henkel …. „- Обаче тази трансформация на пазара на перилни препарати няма да се случи от само себе си. Това изисква специални стратегии за развитие на марката и прилични инвестиции. Затова Persil изготви програмата „Бъдещето е в течните препарати". В нововъзникващите пазари например представянето на Persil Liquid се подобри в последно време и стартира отново с уникална, иновативна формула, съдържаща термостабилен ензимен коктейл. За разлика от обикновените ензими, това ново поколение „препарати за премахване на петна, които са на природна основа“ запазва силата си да премахва петна, дори при горещи климатични условия, когато дневните температури лесно достигат 40°C. За да запознае потребителите с конкретните предимства на изпирането с течни препарати в сравнение с праха за пране, Persil излъчва образователни телевизионни програми на пазарите по цял свят. Друг ключов елемент в програмата на Persil „Бъдещето е в течните препарати" е активната работа със стратегическите търговски партньори по отношение на маркетинга на купувачите и концепциите за управление на категории, за да се насочат успешно потребителите към по-устойчивия избор на течни продукти.

Защо използването на перилни препарати в течна форма е по-добро за околната среда в сравнение с праха за пране? Има няколко аспекта по веригата на стойността, които допринасят за това течните перилни препарати Persil да бъдат „по-зеления“ избор в сравнение с прахообразните препарати:

„По-зеленият" избор в сравнение с прахообразните препарати

  • Суровини: Течните перилни препарати Persil съдържат по-висок дял суровини на базата на възобновяеми енергийни източници в сравнение с прахообразните препарати
  • Производство: Производственият процес на течните перилни препарати консумира 80% по-малко енергия в сравнение с производството на прахообразни препарати
  • Инвестиции: Persil инвестира свръхпропорционално в модернизацията и ефективността на своите инсталации за течни препарати. (да се добавят конкретни примери за спестяване на енергия, вода и отпадъци)
  • Логистика: Течната доза Persil за еднократна употреба е до 66% по-икономична в сравнение с прахообразните препарати, което води до значително спестяване на енергия и намаляване на въглеродния диоксид в логистиката

А какво ще кажете за поведението на потребителите във фазата на използване?

80% от целия въглероден отпечатък на даден перилен препарат се формира във фазата на използване, а суровините, производството, логистиката и изхвърлянето на отпадъците, взети заедно, дават само
20% от целия въглероден отпечатък. Като се има предвид, че пералнята, която консумира много енергия за загряване на водата и въртене на центрофугата е включена във фазата на използване, става ясно защо фазата на използване има толкова голямо влияние. Потребителите избират температурата на пране и задават програмата, като по този начин въздействат върху целия въглероден отпечатък на даден перилен препарат. Следователно образоването на потребителите има ключово значение.

Henkel AG & Co. KGaA Страница 3/3

С цел повишаване информираността на потребителите и насърчаване на устойчиво поведение при пране, Persil създаде ново лого за пране в студена вода, което ще бъде отпечатано върху опаковките на перилните препарати Persil от 2017 г.

По този начин Persil насърчава милиони потребители всеки ден да понижат температурата на пране и да възприемат по-устойчивия начин на пране.

За разлика от праховете за пране, течните перилни препарати се разтварят незабавно във водата. Затова потребителите са по-склонни да намалят температура на пране, когато използват течни препарати, което потвърждава, че течните перилни препарати Persil са по-устойчив избор в сравнение с прахообразните препарати.