Persil Persil-Premium Persil

Нови цели за палмовото масло

Henkel и палмовото масло

Henkel е малък и косвен потребител на палмово масло. Ние използваме по-малко от 0,2 процента от произвежданото в цял свят палмово масло и палмистово масло (масло от палмови ядки). Ние използваме предимно масло от палмови ядки: Две трети от нашето годишно търсене е палмистово масло (по-голямата част от него се използва за повърхностно активните вещества) и само една трета е палмово масло.

Нашите нови цели за палмово масло до 2020 г.

Henkel се стреми към нулево нетно обезлесяване, пълна проследимост, физически напредък в нашата верига на добавената стойност и увеличаване на доставките на устойчиво масло до 2020 г. В същото време Henkel подкрепя дребните собственици чрез установяване на стандарти за безопасност в допълнение към осигуряване на устойчиво подобрение на доходите и средствата за препитание. Само в Хондурас 17,500 дребни собственици, които произвеждат над 500 000 тона палмистово масло годишно, вече получават подкрепа.