Persil Persil-Premium Persil

Спасете планетата

Пране при по-ниски температури

Ако всички хора на земята поне веднъж месечно перат при 30° вместо 40°

Ако всички потребителите на Henkel поне веднъж седмично перат при 30° вместо 40°, това ще спаси на света 1,4 милиарда киловатчаса електроенергия (или 760 000 тона CO2),

Ако всички потребители поне веднъж седмично перат при 30° вместо 40°, това ще спаси на света 3,9 милиарда киловатчаса електроенергия (или 2,2 милиона тона CO2).