Persil Persil-Premium Persil

Печеливши в играта „Купи PERSIL, Играй за iRobot"

 

Печелившите, спечелили прахосмукачка iRobot Roomba 606 са:

Даниела Михайлова 0878163***
Галина Димитрова 0888427***
Грациела Андреева 0889521***
Марияна Костадинова 0896805***
Зюхрие Сабриева 0892011***
Теодора Митовска 0878444***
Иван Пачов 0887403***
Ани Георгиева 0886229***
Силвия Димитрова 0897862***
Калина Семерджиева 0888409***
Лазарина Генинска 0889041***
Росица Иванова 0889423***
Николета Димитрова 0899199***
Станимира Сотирова 0886864***
Лилия Войнова 0897415***
Йовка Желева 0883331***
Юлия Фичева 0888687***
Веселина Банова 0879900***
Цветанка Евтимова 0898964***
Радка Костадинова 0897581***
Йоланда Илиева-Бинева 0898603***
Йоана Цанева 0897753***
Диана Божкова 0876727***
Гергана Данева 0887400***
Светлана Христова 0898595***
Дамян Петев 0886039***
Даринка Дикова 0885424***
Росица Иванова 0988353***
Красимира Бегова 0892609***