*Важно: Използваните символи за грижа за тъканите са регистрирани търговски марки, собственост на Ginetex. Всяко използване на тези символи изисква предварително разрешение от Ginetex.

За повече информация: http://www.ginetex.net