За да изпъква талантът, а не петната

#righttocleanclothes

Хиляди деца страдат от мръсните си дрехи

Ние вярваме, че всяко дете има право на чисти дрехи

Мръсните дрехи пречат на децата да изживеят безгрижно детството си и да разкрият талантите си. Това води до тормоз, страх от участие социални дейности и ги изключва от живота, който заслужават

You need to accept cookies to play this video

Ние се стремим към промяна в техния живот

Искаме да гарантираме, че всяко дете има достъп до чисти дрехи и че мръсните дрехи не го спират да преследва мечтите си. Затова с кампанията си се борим с хигиенната бедност и подпомагаме правото на чисти дрехи за всеки.

Хигиенна бедност

Твърде много деца са засегнати от хигиенна бедност. Научи повече за нашата инициатива за #righttocleanclothes.