Skip to Content

Нашето обещание

 Нашето обещание

Общество се променя, потребностите се променят, както и изискванията за характеристиките на продуктите. Иновациите и приемствеността заемат централно място в стратегията на марката Persil. Новите продукти трябва да допълват асортимента по смислен начин, изпробваните и тестваните продукти се подготвят внимателно и се адаптират към новите изисквания, за да улеснят прането и да подобрят качеството на живот.