Skip to Content

Символи за грижа на дрехите

Символи за грижа за дрехите.

alt

Дрехите не могат да се перат и трябва да се занесат на химическо чистене.

alt

Ръчно пране до 40º C.

alt

Нормален цикъл на пране при температура до 30° C.

alt

Нормален цикъл на пране при температура до 40° C.

alt

Нормален цикъл на пране при температура до 50° C.

alt

Нормален цикъл на пране при температура до 60º C.

alt

Нормален цикъл на пране при температура до 70º C.

alt

Нормален цикъл на пране при температура до 95º C.

alt

Цикъл за синтетични тъкани, напр. деликатен текстил или цикъл за лесна грижа при температура до 30° C.

alt

Цикъл за синтетични тъкани, напр. деликатен текстил или цикъл за лесна грижа при температура до 40° C.

alt

Цикъл за синтетични тъкани, напр. деликатен текстил или цикъл за лесна грижа при температура до 50° C.

alt

Цикъл за синтетични тъкани, напр. деликатен текстил или цикъл за лесна грижа при температура до 60° C.

alt

Цикъл за деликатен текстил при температура до 30º C.

alt

Цикъл за деликатен текстил при температура до 40º C.

alt

Не може да се глади.

alt

Гладене при температура до 110º C и за предпочитане без пара.

alt

Гладене при умерено висока температура до 150º C.

alt

Гладене при висока температура до 200º C.

alt

Сушене в центрофуга при ниска температура.

alt

Сушене в центрофуга при нормална температура.

alt

Сушене чрез отцеждане в хоризонтално положение на сянка

alt

Сушене на простор.

alt

Сушене на простор на сянка.

alt

Сушене чрез отцеждане на простор на сянка.

alt

Сушене в хоризонтално положение.

alt

Сушене чрез отцеждане в хоризонтално положение на сянка

alt

Сушене чрез отцеждане в хоризонтално положение.

alt

Химическото чистене е забранено.

alt

Само химическо чистене.

alt

Дрехата може да се почиства с разтворители перхлороетилен, въглеводород, R113 и R11.

alt

Дрехата може да се почиства с разтворители R113 и въглеводород.

alt

Дрехата може да се третира с техники за мокро почистване.

alt

Дрехата може да се почиства с разтворители перхлороетилен, въглеводород, R113 и R11 с ограничения за температурата и влажността.

alt

Дрехата може да се почиства с разтворители R113 и въглеводород с ограничения за температурата и влажността.

alt

Дрехата може да се третира с техники за мокро почистване.

alt

Дрехата не може да се третира с белина и трябва да се пере само с препарат за цветно пране и мек препарат.

alt

Дрехата може да се третира с избелител на основата на хлор и кислород (напр., комбиниран препарат).

alt

Дрехата може да се третира с избелител на основата на кислород (напр., комбиниран препарат).

*Важно: Използваните символи за грижа за тъканите са регистрирани търговски марки, собственост на Ginetex. Всяко използване на тези символи изисква предварително разрешение от Ginetex.

За повече информация: http://www.ginetex.net