Skip to Content

Нашите опаковки

Когато се проектират нашите опаковки, полагаме големи грижи да се уверим, че може да използвате продуктите ни безопасно, като същевременно се намали екологичния отпечатък и отпадъците.

surfactants

Разработчиците на нашите опаковки непрекъснато се стремят да употребата на материали и да влагат материали, които могат да се рециклират в обществените системи за рециклиране. Тъй като разглеждаме нашите продукти през целия им жизнен цикъл, вземаме предвид също и изхвърлянето или рециклирането на опаковъчни материали. Целта е да се постигне система за рециклиране на пластмаси със затворен кръг, както  например за хартията.

Днес вече всички опаковки на Persil са напълно рециклируеми, когато бъдат изхвърлени правилно. Заедно с това се стараем да увеличаваме частта от вече рециклираните пластмаси, които ще използваме в нашите опаковки през идните години, а също и да използваме биопластмаси. Подробна информация относно ангажимента на Henkel можете да откриете тук:

https://www.henkel.com/sustainability/positions/packaging

Течни препарати Persil

Бутилките на нашите перилни препарати винаги са изработени от пластмаси без примеси и са напълно рециклируеми, което е сертифицирано от Institute Cyclos. Когато тяхното съдържание се изразходва, празните бутилки могат лесно да бъдат включени в процеса на рециклиране чрез, например, жълтото кошче. Някои от нашите продукти вече съдържат рециклирана пластмаса, но ние непрекъснато работим за подобряване на устойчивия отпечатък на цялата гама от продукти.

Прах Persil

Нашите сгъваеми кутии и транспортни опаковки се състоят от най-малко 80% отпадъчна хартия. Когато се изпразнят, те могат да се оставят за събиране на хартиени отпадъци и да бъдат рециклирани. Ние използваме нови хартиени влакна само там, където е абсолютно необходимо за стабилността на картонената кутия, а тези нови влакна получаваме от устойчиво управлявани източници. Фолиото на Persil Megaperls® е 100% рециклируемо в цикъла на използване на пластмасите.

Persil Duo Caps и Persil Discs

Тъй като водоразтворимата обвивка на нашите капсули трябва да бъде защитена от влагата във въздуха, Persil Duo-Caps и 4in1 Discs се предлагат в опаковка, съчетаваща пластмаса и стабилизиращ картон. Опаковката е 100% рециклируема и спестява 40% пластмаса в сравнение с използвания до този момент дизайн, който беше изработен изцяло от пластмаса. След като се изразходят капсулите или дисковете, картонът и пластмасата без примеси, от които е изработена кутията, могат лесно да бъдат разделени и включени разделно в процеса на рециклиране: пластмасата може да бъде поставена в контейнера за пластмасови отпадъци, а картонът в кошчето за събиране на хартия.

Дръжте капсулите далеч от деца

Persil подкрепя международната кампания „Капсулите далеч от деца“, стартирана от A.I.S.E, Международната асоциация за сапуни, перилни препарати и продукти за поддръжка. Инициативата с онлайн обучение е насочена към родители и хора, които се грижат за малки деца и Ви информира защо е толкова важно да държите капсулите далеч от деца. Уебсайтът www.keepcapsfromkids.eu с информация на всички европейски езици описва как да съхранявате и използвате безопасно капсулите с течен перилен препарат.

Тъй като безопасността на децата е от първостепенно значение за нас, на всички наши капаци са със система за заключване, която да затруднява достъпа на деца до капсулите, а пиктограмата за безопасност на опаковката показва правилното съхранение на продукта.

Да направим нашия свят по-чист

  • Нашите сертификати

    Нашите сертификати

    Henkel е пионер в разработването на щадящи околната среда перилни препарати и е първата компания, подписала Хартата за устойчиво почистване на A.I.S.E. (Международната асоциация на производителите на сапуни, перилни, миещи, почистващи и поддържащи препарати) през 2005 г. Компаниите, които се присъединяват към тази инициатива на International Laundry & Home Care Association (Международната асоциация на производителите на сапуни, перилни, миещи, почистващи и поддържащи препарати), се задължават непрекъснато да подобряват своите процеси и да докладват ежегодно за постигнатия икономически, екологичен и социален напредък по определени ключови показатели.

  • Отговорносттта на Henkel

    Отговорността на Henkel

    Като пионер в областта на устойчивостта, ние искаме да стимулираме новите решения за устойчиво развитие и да развиваме нашия бизнес отговорно и икономически успешно. Това включва всички дейности на компанията ни – заедно с цялата верига на ценности.