Нашите сертификати

На опаковката на продуктите на Persil ще откриете различни пиктограми, които представляват сертификати. Можете да се информирате накратко тук:

surfactants

Blue Angel (Син ангел) е признат печат за качество на Федерална република Германия от 1978 г., който поставя високи стандарти за екологичен дизайн на продукти. Тази екомаркировка се е доказала през последните 40 години като надежден наръчник за по-устойчиво потребление. Потребителите в Германия добре познават Blue Angel.

Persil Green Power има сертификат от Blue Angel и носи ползи за околната среда и здравето.

Например всички съставки отговарят на определени екологични критерии, което означава по-малко замърсяване на водните източници и околната среда. Има също и технически изисквания за опаковката, за да се намали обема на отпадъците.

ECARF (Европейска фондация за изследвания на алергиите) потвърждава, че определени продукти и услуги са напълно адаптирани към нуждите на страдащите от алергии. Независим консултативен борд от 15 водещи международни учени и техници е разработил критериите за оценка на различни групи продукти, като кремове, перилни препарати, прахосмукачки и хотели. Те включват прагови стойности и критерии за изключване, които правят алергичната реакция много малко вероятна. Критериите редовно се актуализират, за да се вземат предвид най-новите научни доказателства. Даден продукт получава етикета, ако одитите или изследванията могат да установят, че критериите са спазени.

Още през 2009 г. Persil Sensitive беше първият перилен препарат в света, получил наградата ECARF за перилни препарати, подходящи за използване от алергични хора. Persil Sensitive съдържа специално разработени аромати, подходящи за хора с алергии, и нямат оцветители.

Henkel е пионер в разработването на щадящи околната среда перилни препарати и е първата компания, подписала Хартата за устойчиво почистване на A.I.S.E. (Международната асоциация на производителите на сапуни, перилни, миещи, почистващи и поддържащи препарати) през 2005 г. Компаниите, които се присъединяват към тази инициатива на International Laundry & Home Care Association (Международната асоциация на производителите на сапуни, перилни, миещи, почистващи и поддържащи препарати), се задължават непрекъснато да подобряват своите процеси и да докладват ежегодно за постигнатия икономически, екологичен и социален напредък по определени ключови показатели.

Тъй като Henkel е член на Хартата, всички продукти на Persil имат съответната пиктограма с думите „Член на инициативата“. Освен това някои от нашите продукти носят зеленото лого. То показва, че въпросният продукт не само е произведен от устойчива компания, а също и че има прогресивен профил на устойчивост. Например за категорията „перилни препарати“ досега са били от особено значение четири критерия: екологична безопасност на съставките, ефективност на ресурсите по отношение на дозировките и опаковъчните материали, ефективността на пране на ниски температури и информация за потребителите. За да се получи новия „печат за устойчивост“, въведен през 2020 г., пластмасовите опаковки също трябва да бъдат 100% рециклируеми, за многократна употреба или компостируеми. Картонените опаковки трябва да могат да се рециклират и да съдържат поне 70 процента рециклиран материал или 100 процента устойчиви доставки.

Открийте това, което е най-подходящо за Вашите нужди

  • Натурални съставки

    Натурални съставки

    Persil работи непрекъснато върху устойчиви решения. Разгледайте иновациите – Persil Green Power – 100% ефективност при почистване, толкова зелено, колкото никога досега.

  • Отговорносттта на Henkel

    Отговорността на Henkel

    Като пионер в областта на устойчивостта, ние искаме да стимулираме новите решения за устойчиво развитие и да развиваме нашия бизнес отговорно и икономически успешно. Това включва всички дейности на компанията ни – заедно с цялата верига на ценности.