Skip to Content

Нашият производствен процес

Рязкото увеличение на съдържанието на CO2 в атмосферата затопля планетата и е основната причина за климатичните промени. Ако продължим с настоящата си икономическа стратегия и не адаптираме начина си на живот, средната глобална температура може значително да се повиши до края на нашия век, което ще има сериозни последици за планетата и съществата, които я населяват.

surfactants

Persil работи непрекъснато за подобряване на екологичния си отпечатък по цялата верига на стойността, като по този начин допринася ефективно за изпълнението на стратегията за устойчивост на Henkel.

На ниво корпорация Henkel се фокусира върху ефективното използване на своите ресурси, като намалява консумацията на енергия за своите глобални дейности и предотвратява емисиите на парникови газове. Освен това Henkel пое ангажимент да стане безвредна за климата компания до 2040 г. Подробна информация относно стратегията и целите на Henkel за опазване на климата може да прочетете тук. С помощта на Калкулатора за отпечатък на Henkel потребителите също могат да изчислят своя личен отпечатък на CO2 и по този начин да получат подкрепа за личния си принос за ограничаване на климатичните промени. Допълнителна информация относно това можете да откриете тук.

Нашата стратегия за устойчивост

Енергийната ефективност и защитата на климата са неотменими компоненти от стратегията за устойчивост на Henkel, която цели да създаде повече стойност за клиентите, потребителите, съседите и компанията, като същевременно намалява екологичния отпечатък на компанията. По-подробна информация относно стратегията за устойчивост на Henkel можете да откриете тук:

Открийте своя личен отпечатък

Отделете няколко минути, за да използвате калкулатора за отпечатък, разработен от Henkel и Института Вупертал (Германия), за да откриете как личният Ви начин на живот влияе върху въглеродния Ви отпечатък. Всички данни, които ни предоставяте, ще бъдат запазени анонимни.

Ставаме компания с положителен ефект за климата

Ограничаването на емисиите на CO2 и парникови газове за борба с климатичните промени е едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправено човечеството. Henkel подкрепя Парижката конвенция за климата на Организацията на обединените нации и си е поставила за цел да стане безвредна за климата компания до 2040 г.

Да направим нашия свят по-чист

  • Нашите сертификати

    Нашите сертификати

    Henkel е пионер в разработването на щадящи околната среда перилни препарати и е първата компания, подписала Хартата за устойчиво почистване на A.I.S.E. (Международната асоциация на производителите на сапуни, перилни, миещи, почистващи и поддържащи препарати) през 2005 г. Компаниите, които се присъединяват към тази инициатива на International Laundry & Home Care Association (Международната асоциация на производителите на сапуни, перилни, миещи, почистващи и поддържащи препарати), се задължават непрекъснато да подобряват своите процеси и да докладват ежегодно за постигнатия икономически, екологичен и социален напредък по определени ключови показатели.

  • Отговорносттта на Henkel

    Отговорността на Henkel

    Като пионер в областта на устойчивостта, ние искаме да стимулираме новите решения за устойчиво развитие и да развиваме нашия бизнес отговорно и икономически успешно. Това включва всички дейности на компанията ни – заедно с цялата верига на ценности.