Skip to Content

Вашият принос

surfactants

Всеки един от нас има своята роля и може да допринесе за създаването на малко по-добър свят. Ти също. Persil непрекъснато работи за положително въздействие върху своя отпечатък и Вашата подкрепа също може да помогне! Необходими са само малки промени в ежедневието ни, за да дадем своя принос за по-чист свят.

 • Как се дозира правилно

  Как се дозират перилните препарати

 • Как да пестим вода и енергия

  Как да пестим вода и енергия

Да направим нашия свят по-чист

 • Нашите сертификати

  Нашите сертификати

  Henkel е пионер в разработването на щадящи околната среда перилни препарати и е първата компания, подписала Хартата за устойчиво почистване на A.I.S.E. (Международната асоциация на производителите на сапуни, перилни, миещи, почистващи и поддържащи препарати) през 2005 г. Компаниите, които се присъединяват към тази инициатива на International Laundry & Home Care Association (Международната асоциация на производителите на сапуни, перилни, миещи, почистващи и поддържащи препарати), се задължават непрекъснато да подобряват своите процеси и да докладват ежегодно за постигнатия икономически, екологичен и социален напредък по определени ключови показатели.

 • Отговорносттта на Henkel

  Отговорността на Henkel

  Като пионер в областта на устойчивостта, ние искаме да стимулираме новите решения за устойчиво развитие и да развиваме нашия бизнес отговорно и икономически успешно. Това включва всички дейности на компанията ни – заедно с цялата верига на ценности.